O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Reakce na článek MF Dnes ze dne 17.1.2015: Otevřený dopis řediteli Karlovarského symfonického orchestru

Vážený pane řediteli,

v sobotním vydání MF Dnes vyšel článek s názvem „Spory mezi symfonicky vrcholí výměnou šéfdirigenta“, který přinášel čtenářům informace o jednání, které se týkalo problémů panujících v Karlovarském symfonickém orchestru. V článku je uváděn názor náměstkyně primátora města JUDr. Hany Zemanová (Karlovaráci), která věcně odpovídá na dotazy redaktora.  Dále jsou v článku uváděny a citovány Vaše postoje s tím, že věcný charakter postrádají. Čtenáři se nedozví, jak řešíte jako ředitel bobtnající problémy v kolektivu, jež vedete. Namísto toho Vaše slova poněkud urážejí a napadají náměstkyni primátora JUDr. Zemanovou. Vaše vyjádření, že: „Šimon Kaňka se podivoval, že si někdo vůbec dovolil informovat o průběhu dvouhodinové schůzky… Jsem trochu v šoku, že mě voláte a chcete vědět můj názor na jednání… Náměstci jsou ze všeho vystresovaní…“  jsou nepřípustné a urážející.

Chápu, že Vaše vyjádření mohlo být myšleno jinak či být zkresleno, nicméně vzhledem k výše popsanému Vás žádám, abyste se věcí zabýval a zaujal některý s následujících postojů:

1. Zajistěte na stránkách MF Dnes věcnou a stručnou informaci pro občany o situaci v KSO a vezměte jednoznačně zpět urážlivé výroky na náměstkyni primátora JUDr. Hanu Zemanovou.

2. V případě, že jste přesvědčen, že Vaše výroky v novinách nejsou uvedeny správně a redaktor je pozměnil, trvejte na tom, aby situaci napravil redaktor, neboť by tímto vážně poškodil vztahy mezi Vámi a zřizovatelem KSO.

Tím, že přistoupíte na jedno z navržených řešení, rozptýlíte alespoň částečně pocit, který z výše uvedeného článku plyne – tedy, že problémy, na které si případné oběti šikany, ponižování a ústrků v řadách hráčů KSO stěžují, jsou možná oprávněné. Jestliže jako ředitel nemáte zábrany veřejně urážet ženu, která se z pozice zřizovatele KSO snaží řešit problémy a přispět k vysvětlení situace mezi znesvářenými stranami, je skutečně na pováženou, jakých modelů chování se mohou v KSO dočkat Vaši podřízení.

Vážený pane řediteli, žádám Vás o velmi rychlou odpověď na tento můj dopis a rovněž okamžitý postup podle jednoho z výše navržených řešení.

S pozdravem

MUDr. Josef März
Člen Rady města Karlovy Vary