O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Reagujeme na Vaše dotazy

Jaké jsou naše hlavní dlouhodobé vize?
Především chceme zastavit neustálý pokles počtu obyvatel Karlových Varů. Tím, že lidé už v Karlových Varech nechtějí dále žít, stěhují se do okolních obcí a mladí lidé se po škole nevracejí zpět domů, netrpí jen naše pověst „padesátitisícového města“, o niž jsme přišli v loňském roce. Odlivem lidí trpí ti, co zůstávají a sledují odchod svých rodin  a přátel. Trpí tím i městská pokladna a to velmi výrazně, protože stát financuje obce příspěvkem na každého jednotlivého občana.

Dále chceme změnit trend, který se praktikuje na radnici dosud. Není už třeba masivně investovat do města jako organismu, i když část investic má smysl a bude pokračovat. Významnou část prostředků z rozpočtu města chceme ovšem vložit do lidí samotných a motivovat je k tomu, aby neměli snahu z města zmizet za pohodlnějším či levnějším žitím jinde. Zkrátka, aby se nám v Karlových Varech dobře žilo.

Jak chceme našich dlouhodobých vizí dosáhnout?
Postupnými konkrétními kroky, které ve svém důsledku značně zpříjemní život občana Karlových Varů, ušetří mu spoustu zbytečných nákladů a poplatků. Tím uděláme Karlovy atraktivní nejen na pohled, ale především atraktivní pro příjemný život.

Jaké konkrétní kroky máme připraveny a jak je budeme realizovat?

Městská hromadná doprava pro děti školou povinné a seniory za 1 korunu denně, ostatní budou jezdit za 3 koruny denně. Každému Karlovarákovi tak ušetříme 3.200,- Kč ročně.

V případě snížení jízdného MHD na korunu (resp. 3 koruny) denně nastane proti současnému stavu výpadek v rozpočtu dopravního podniku ve výši cca 17,5 milionu korun. Zároveň však víme z vypracované analýzy, že za tuto cenu si roční předplatné na MHD zakoupí podstatně větší počet lidí, čímž se ztráta výrazně sníží. Je zřejmé, že tím dojde k větší vytíženosti MHD a mírně tak dojde i ke zklidnění dopravy ve městě především v dopravních špičkách. Zbývající finance zajistíme přesunem prostředků v rozpočtu města, neboť jednoznačně zastavíme nesystémová rozpočtová opatření, kterých nyní radní a zastupitelé schválí více než 100 za rok! Takto promrhané prostředky nebudou končit utopeny v nesmyslných převodech, ale zaplatí provoz MHD.

Pro Karlovaráky školkovné zdarma.
V Karlových Varech se za pobyt dětí v mateřské škole vybírá tzv. školkovné, které činí přibližně 400 korun měsíčně. Celkově tak rodiče zaplatí na provoz školek 4,5 milionu korun ročně. Přestože pro většinu z nás není tento poplatek likvidační, přesto pro některé rodiny jde o citelný zásah do hospodaření. Především samoživitelky, maminky v těžké životní situaci nebo takové, které na soudem přiznané alimenty často čekají celé měsíce, takový poplatek zatěžuje.

Prostředky na uhrazení školkovného za všechny rodiče přesně pokryje zrušení nevýhodné smlouvy se skupinou drahých pražských advokátů, s nimiž město letos uzavřelo smlouvu a kterým za příští 4 roky hodlá vyplatit 17 milionů korun. Tuto částku místo toho raději investujeme do budoucnosti našich dětí.

Nová pracovní místa a bydlení pro Karlovaráky.

Dobře víme, že mezi priority každého dospělého a odpovědného jednice patří zajištění kvalitního bydlení a jistota pracovního místa. Nebudeme proto už dál zbytečně otálet s realizací dávno připravené výstavby nových 240 družstevní bytů za účasti města a  soukromého investora. Pustíme se do rekonstrukce ubytovny Drahomíra a její úpravy na startovací byty pro mladé rodiny. Spuštěním větší bytové výstavby dojde zároveň ke zvýšení poptávky po pracovní síle v dotčených profesích. Dále nárůstem nových bytů stavěných městem bez vidiny rychlého zisku vznikne tlak na současné přemrštěné ceny na trhu s volnými byty ve městě.

Využijeme také toho, že platná legislativa umožňuje menší zakázky rozdělovat karlovarským firmám a živnostníkům, což je správná cesta ke zvýšení zaměstnanosti v Karlových Varech. Rovněž si uvědomujeme, že město se všemi svými společnostmi je největším zaměstnavatelem v Karlových Varech a budeme jej vést k odpovědné zaměstnanecké politice.

Dostatek parkovacích míst pro Karlovaráky.

Naší snahou, která je reálná, bude vytvoření nových 500 parkovacích míst ve městě. Parkovací místa chybí především na karlovarských sídlištích a v oblastech s hustou bytovou zástavbou. Optimálním využitím volných ploch, změnou dopravního značení, ale i volně dostupnými parkovacími domy dosáhneme zlepšení tohoto stavu. Investice do parkování budou mít v rozpočtu města značnou prioritu a posílit se mohou i o ušetřené výdaje na zahraniční cesty vedení města, které za poslední 4 roky procestovalo téměř milion korun.

Pro Karlovaráky až o 10% méně za vytápění bytů a nebytových prostor.

V dnešní době je nutné řešit tuto problematiku nejen v Karlových Varech, ale asi v celém regionu.

Chceme ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou a.s. a s provozovatelem Karlovarské teplárenské společnosti připravit projekt, který bude problematiku řešit i s ohledem na využití dnešních alternativ v oblasti ekologie a dotačních podpor, např. biomasy, dřevoštěpky. Díky tomu dojde nejen ke stabilizaci cen, ale i k následným úsporám, které se promítnou i koncovému spotřebiteli.

Svoz a likvidace komunálního odpadu pro všechny občany města Karlovy Vary zdarma.

Dnešní stav, kdy občan uzavírá s městem smlouvu o odvozu odpadu, město tento odvoz částečně dotuje, ale rozhodnutí, která ze dvou svozových firem bude danou popelnici odvážet, je na občanovi, je mimořádně nepraktický. Není se co divit, že každou ulicí projíždějí souběžně popelářské vozy dvou firem. Tento stav je neekonomický, zdvojnásobuje emise škodlivin a obtěžuje obyvatele hlukem i prachem.
Naším cílem je tento problém vyřešit a zároveň dosáhnout toho, že odvoz odpadu a jeho likvidaci budou mít občané zcela zdarma. Vypíšeme výběrové řízení na jednu firmu, zajišťující odvoz odpadu v celém městě. Tímto opatřením se zdvojnásobí počet popelnic vyvážených jednou firmou a nastane výrazné snížení ceny. Dále sjednotíme odvoz směsného odpadu a recyklovatelných surovin, kdy dojde k dalšímu zefektivnění a zlevnění odvozu odpadů. Celý mechanizmus je potřeba nastavit tak, aby občané svůj odpad třídili. Tím snížíme zatížení městského rozpočtu – zatímco za směsný odpad musí město platit poplatek, z recyklovatelného odpadu může získat příjem. Zbytek částky uhradíme z dotace města, kdy významně snížíme počet placených členů komisí a výborů, kterých dnes je více než 100 a ročně to město stojí řádově miliony korun.

Žijeme tu s Vámi. Karlovaráci