O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Radní pro oblast kultury Josef März se sešel se zástupci Spolku koncertní sál pro Karlovy Vary

Současná situace je taková, že Symfonický orchestr působí v Lázních III pouze dočasně a je nutné do budoucna nějak řešit nejen jeho působení v rámci koncertů, ale i nezbytného zázemí pro zkušebny a podobně. Minulým vedením města byla zahájeny kroky k případnému umístění v rámci rekonstrukce Císařských lázní, nicméně zatím bez konkrétnějších výsledků. 
Budeme tedy jednat s Karlovarským krajem ve smyslu stanovení harmonogramu potřebných kroků tak, aby rekonstrukce nebyla narušena, ale zároveň bylo jednoznačně určeno, jestli je vůbec umístění koncertního sálu v Císařských lázních možné. Je proto nezbytné zpracovat ověřovací studii, která vyhodnotí krom technických možností i stanoviska památkářů, požární ochrany a další. Je ale také třeba uvažovat o možnostech vybudování sálu jinde, včetně nové stavby – s vyhodnocením pro a proti, včetně potenciálních zdrojů financování. Předpokládáme zapojení Kanceláře architektury města Karlovy Vary i dalších odborníků. Tyto kroky bychom chtěli realizovat v průběhu roku 2019 a mít tak připravenu definitivní linii, která bude podložena fakty a po které se bude Koncertní sál v Karlových Varech ubírat.

Josef März