O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Proč se ve městě Karlovy Vary neseče tráva

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že mnoho našich obyvatel se obrací na zastupitele hnutí Karlovaráci s dotazem, proč se ve městě neseče tráva? Dovolujeme si sdílet informaci o novém způsobu sečení travních porostů v Karlových Varech a níže uvádíme informace ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučery.

„V období, kdy čelíme enormnímu suchu budeme sekat travnaté porosty v jiném režimu, než na které jsme byli zvyklí doposud. Kosení nakrátko bude prováděno na pozemcích přímo souvisejících s obytnými domy a v okolí chodníků a silnic, tam, kde by dlouhá stébla trav mohla zasahovat do průchozího nebo průjezdného profilu. Dále se budou nakrátko kosit dětská hřiště a sportoviště s přilehlými pozemky. Centrální lázeňské parky budeme udržovat ve standartním a intenzivním režimu. Ostatní plochy budeme sekat až po vykvetení trav a ostatních lučních bylin. Seče se omezí ze 4-6 na 2, max. 3. Velké louky typu areály zdraví a v okolí cyklostezek budou sečeny 2x ročně s pokusem o výrobu sena, které bude nabídnuto ostatním příspěvkovým organizacím (Lázeňské lesy KV, minizoo apod.) nebo ostatním chovatelům. Abychom zachovali rekreační charakter lokalit, prosekáme průchody pro pejskaře nebo chodce.

Tato opatření provádíme z důvodů snížení okolní teploty obytných zón, zlepšení mikroklimatu, snížení prašnosti a zvýšení biodiverzity fauny a flory. Podobný režim kosení je již využíván v jiných zahraničních a tuzemských městech včetně Prahy. Problémem může být nevůle některých občanů poukazujících na větší výskyt alergenů a klíšťat. V současné době jsou posekány Tuhnice a lázeňské území a provádíme seče v mateřských školkách a dětských hřištích. Poté budeme kosit i ostatní sídliště“, uvedl ředitel Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučera.

Zdroj fotografie: www.slpkv.cz