O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Předvolební sliby vrcholí a jsou ve finále

Vážený čtenáři,

předvolební sliby, včetně těch našich vrcholí a jsou ve finále. Četl jsem mnoho konkurenčních materiálů, týkajících se komunálních voleb v Karlových Varech. Avšak v míře jen minimální zaznamenal jsem obecně „nadhledových“, nechci psát přímo filozofických textů. Snad jen pár deklarací typu – chceme změnu. Jak ji však provést jsem se nikde nedočetl.

A poněvadž mnohé komentáře, zvláště pak na sociálních sítích, pod rouškou anonymity příslušných autorů, byly v duchu tom, že nám všem jde pouze o „koryta“, dovoluji si předložit následující text.

Politika je – vlastně by měla být – správou věcí veřejných. Nikoli způsobem obživy, jak tomu mnohdy nejen v našem městě, ale i ve státě jest. Že prvý z výroků v našem hnutí Karlovaráci bereme vážně a chceme výše uvedenou změnu, pokusili jsme se prokázat již v roce 2017, kdy jsme na zastupitelstvu města několikráte předložili tzv. Etický kodex zastupitele. Jednalo se o naprosto nezávazný dokument, psaný formou „zastupitel by neměl…, zastupitel by měl…“; kodex byl třikráte přepisován a změkčován na základě připomínek zastupitelů. Principem zůstala myšlenka, že zastupitel by měl jednat nejen na zastupitelstvu s noblesou a nadhledem, bez vulgarit, s etikou respektovat názory druhých; do odborných komisí a výborů by měl nominovat jen ty, kteří mají morální kredit, dané problematice rozumí a jsou v ní orientováni. A hlavně pak – finanční prostředky, které zastupitel obdrží, by měl věnovat na činnosti, jež sám považuje za bohulibé a sám je nespotřebovávat. Ostatně, plný text kodexu si může laskavý čtenář přečíst na našich stránkách www.karlovaraci.cz.

Výsledek hlasování zastupitelstva byl tristní; pro hlasovalo 9 zastupitelů (čest všem jim), 6 zastupitelů se hlasování zdrželo a plných 15 zastupitelů se pak hlasování vůbec neúčastnilo, přestože seděli v sále. Proč? Dosud nevíme.

Domnívám se, že chod společnosti lze ovlivnit pouhými dvěma atributy: myšlenkou nebo prostředky. Jako hnutí Karlovaráci nabízíme kombinaci obého – vlastní myšlenky a optimální využití rozpočtu města ve prospěch vás všech.

Pavel Bouška