O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Práce na obnově Vřídelní kolonády pokračují

Modernistická budova Vřídelní kolonády navržená profesorem Jaroslavem Otrubou prochází postupnou obnovou, aby se mohla stát soudobou chloubou srdce lázeňského města.

Dvě etapy opravy již proběhly, konkrétně odstranění havarijního stavu stropní konstrukce výtryskové síně a následné navrácení výtrysku Vřídla pod střechu kolonády do důstojného prostoru pro tento jedinečný přírodní fenomén. Aktuálně probíhá příprava na dopracování studie postupné revitalizace celé kolonády a jejího nejbližšího okolí.

Současná budova Vřídelní kolonády je opěvovanou i zatracovanou ikonou města Karlovy Vary. Architektura 60. – 70. let 20. století a její společenská hodnota je stále tématem vášnivé celospolečenské diskuze a nutno říct, že nyní nově i tématem stále více veřejností přijímaným. Po několika negativních intervencích, jako byla demolice hotelu Praha nebo budovy Transgas, jsme svědky i příkladů opačného přístupu k modernistické architektuře, který se jí snaží rehabilitovat, např. citlivá oprava Janáčkova divadla v Brně, komplexní revitalizace budovy Slovenské národní galerie, nebo nedávno proběhlá architektonická soutěž na rekonverzi bývalých lázní v Chomutově, z níž vzešlo několik návrhů na skutečně citlivý přístup s moderními úpravami, které dávají objektu novou energii. Aktuálně probíhající oprava hotelu Thermal v Karlových Varech, jakkoliv je doprovázena oprávněnou kritikou, je také snahou o udržení hodnotné architektury, která je moderním symbolem města.

Budova Vřídelní kolonády byla před několika týdny předmětem opakovaného referenda o jejím nahrazení replikou historické podoby litinové kolonády od vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Byť bylo referendum prohlášeno za neplatné z důvodu nízké účasti voličů, ukazuje stále živé přání karlovarských občanů mít krásné centrum města.

Centru města dodává na kráse jak historická, tak i kvalitní moderní architektura, pokud jí věnujeme dostatečnou péči. Vřídelní síni se již patřičné péče a renovace dostalo a je na čase zaměřit naši pozornost na další části budovy kolonády. Ta je dnes plná degradujících zásahů v podobě kancelářského podhledu, prodejních stánků laciného vzhledu, uzavřeného plata nad řekou a mnoha dalších prvků, které příjemné městské centrum nevytváří. Proto město připravuje další etapu revitalizace Vřídelní kolonády a pověřilo Kancelář architektury města, aby navrhla varianty vhodného přístupu k architektonicky cennému objektu.

Cílem revitalizace je očištění interiéru kolonády od negativních zásahů, nová organizace prodejních míst, řešení přemostění přes řeku Teplou jako příjemného veřejného prostranství, nalezení nové náplně patra budovy, které zvýší její atraktivitu, ale v neposlední řadě také zpřístupnění a oživení střešní terasy budovy, která je její nezpochybnitelnou hodnotou, jež bohužel po téměř celou dobu fungování objektu zůstává veřejnosti skryta. Za účelem prověření prostorových možností práce s budovou KAM KV° ve spolupráci se studiem Vrtiška & Žák zpracoval studii dvou variant přístupu k renovaci tohoto objektu a ty se nyní stanou zadávacím podkladem pro dopracování projektu a následnou postupnou realizaci obnovy kolonády. Při tvorbě studie byla nalezena archivní dokumentace architekta Otruby a jeho spolupracovníků, která odhalila řadu autorských prvků, které se ale nerealizovaly – ať už se jedná o skleněná zábradlí namísto stávajících kamenných obkladů, která by pomohla pocitovou hmotu stavby výrazně odlehčit, nebo o prvky osvětlení lavic či přímo stojanů pitných váz, práce s interiérovou zelení a řada dalších. Díky tomu, že řada zmíněných prvků nebyla nikdy realizována, nemá kolonáda tolik potřebný příjemný pobytový charakter, a proto také nebyla veřejností nikdy pořádně přijatá jako hodnota.

Cílem revitalizace je kromě jiného tuto chybu napravit. Paralelně s přípravou projektu zahájilo město i další dílčí práce na opravě budovy a jejího okolí. Za zmínku stojí například příprava projektu rekonstrukce ulice Vřídelní, oprava pitných váz v podélné hale, u kterých se prověřuje i možnost jejich osvětlení. Město také vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele kavárny, od něhož očekává mimo jiné i nové řešení jejího interiéru, probíhá také architektonicko-výtvarná soutěž na nový pitný stojan ve veřejném prostoru před budovou kolonády, jejíž výsledky budeme znát v průběhu dubna.

Zdroj: karlovyvary.cz