O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací

V souladu s nařízeními vlády je Magistrát města Karlovy Vary na dobu od 16. do 23. března uzavřen. Ve středu 18. a v pondělí 23. března bude otevřena podatelna magistrátu a to v době 8:00-10:00 a 15:00-16:00. Žádáme všechny klienty, aby pokud možno vyřizovali podání, žádosti apod. elektronickým podáním nebo právě prostřednictvím podatelny. V případě nejasností nebo dotazů jsou k dispozici pracovníci magistrátu, na které se lze obrátit telefonicky nebo e-mailem, v souladu s mimořádnými opatřeními je však maximálně omezen osobní kontakt.

Zároveň město Karlovy Vary ruší od 17. března školní spoje (spoje, které jezdí pouze ve dnech školního vyučování, v jízdních řádech značené „š“ nebo „c“) s výjimkou těchto tří spojů, které zůstávají v provozu:

Hory (7:17) – Doubí (7:31) – Tržnice (7:53)

Stará Role (7:22) – Tržnice (7:33) – Lidická (7:42)

Lidická (13:49) – Tržnice (13:58) – Stará Role (14:09)

V úsporném režimu fungují městské mateřské školy. Přes devadesát procent rodičů dnes své děti do školky nepřivedlo, ale jsou i rodiče, pro které není jiná alternativa. Město děkuje rodičům, kteří nechávají děti doma, za jejich ohleduplnost a opatrnost, na druhou stranu je plně připraveno zajistit péči o děti například rodičů pracujících v nemocnicích, ve složkách integrovaného záchranného systému apod.

Zdroj: www.mmkv.cz