O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

O předjímání

Lidská populace sestává se z mnoha jedinečných bytostí, odlišujících se v mnohém: barvě vlasů, očí, v nátuře, v chování, ale i v předjímání – tedy ve vnímání toho, co se stane když…

Politiky v tomto duchu můžeme směle řadit do následujících kategorií, které jsem se pokusil následně vytvořit. A vezmu to, paradoxně, odshora:

  1. vizionáři – politici, kteří rozhodují ve věci a o věcech, o kterých sami velmi dobře vědí, že budou v daném místě a čase nepopulární, ba odsuzovány, ale jsou přesvědčeni a ví, že v dlouhodobém výhledu přinesou společnosti prospěch (namátkou Karel IV., Churchill, Havel)
  2. rozumní – politici, kteří rozhodují ve věci a o věcech, které přinesou společnosti prospěch ve výhledu několika let, přesahujících jejich možnost a schopnost i nadále rozhodovat (Richelieu, Dubček, sporně možná Hácha)
  3. vypočítaví – politici, kteří rozhodují ve věci a o věcech, které přinesou prospěch jim samotným v rámci daného volebního období (laskavý čtenář zajisté pochopí, že si dovolím nikterého takového jmenovat…)
  4. bezejmenní – politici, kteří rozhodují ve věci a o věcech, o kterých ale vůbec nepřemýšlí a ani netuší, jaké dopady jejich rozhodnutí v místě a čase vůbec může míti…

Do kategorie 4 dovolím si zařadit i ty, kteří rozhodli o opravě klíčových komunikací ve městě Karlovy Vary v prvý školní den. Dá se totiž předpokládat, že po relativně klidné období a malém zatížení karlovarských komunikací v době prázdnin budou tyto přetíženy jak samostatnými školáky, tak rodiči, kteří povezou své potomky první školní den do vzdělávacích institucí, neb jak je všeobecně dáno, poprvé to bývá krátké. Tak si rodiče na školáky i počkají a vezou je (s naloženými úkoly nákupu nejrůznějších školních pomůcek) zpět, resp. po obchodech. Nicméně v Karlových Varech s nemalými komplikacemi.

Již nyní předjímám námitku, že to nešlo jinak, neboť poslední víkend prázdnin probíhal ve městě triatlonový závod (předpokládám, že tomu nemohlo být vzhledem k nabitému programu triatlonistů jinak), že příslušná řádně v poptávce „vysoutěžená“ firma neměla v jiný čas volno, že…

Nemusí každý umět složit Malou noční hudbu, nemusí každý umět namalovat Monu Lisu nebo třeba založit první univerzitu ve střední Evropě. Ale každý by mohl umět zazpívat Ovčáci – čtveráci, umět namalovat srdíčko a vědět, že 3. 9. 2018 je první školní den v roce. Nebo skoro každý.

Pavel Bouška