O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Nová technologie pro KV Arenu šetří životní prostředí i peníze městské pokladně.

KV Arena využívá pro desinfekci vody v bazénovém centru plynný chlór. Podle náměstka primátorky Josefa Kopfsteina (Karlovaráci) to přináší bezpečnostní rizika. Proto se společně s jednatelem městské společnosti KV Arena s.r.o., Ing. Romanem Rokůskem začal zabývat otázkou možné náhrady této technologie. Jako nejvhodnější variantou se ukázala desinfekce koncentrovaným roztokem chlornanu sodného tzv. elektrochlorací

Chlor je velice nebezpečný a agresivní plyn. Desinfekce plynným chlorem přináší bezpečnostní rizika. Dostane-li se chlor do životního prostředí kupříkladu v důsledku havárie, může napáchat značné škody a má dopady na zdraví člověka. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se začal intenzivně zaobírat otázkou bezpečnější technologie, kterou bychom nahradili tu současnou“

Jsem přesvědčen, že vhodnou náhradou, která je bezpečná, ekologická i levnější na provozní náklady, a to v řádkách statisíců ročně, je desinfekce koncentrovaným roztokem chlornanu sodného.Další značnou výhodou je, že se desinfekční prostředek může vyrobit přímo v úpravně technologií tzv. elektrochlorace.“ uvádí náměstek primátorky Josef Kopfstein

Technologie tzv. elektrochlorace: Během ní se zředěný roztok chlornanu sodného vyrábí elektrolýzou z nasyceného roztoku chloridu sodného, tedy z roztoku potravinářské soli, přímo na úpravně vody. Potravinářská sůl je pro skladování a transport bezproblémová a provoz má vždy k dispozici čerstvě vyrobený desinfekční prostředek. (Zdroj: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,)

Náklady na instalaci této technologie pro KV Arenu a její bazénové centrum by se měly pohybovat v částce okolo 4 milionů korun. Úspory provozních nákladů pak mohou dosahovat částky převyšující 1,5 milionu korun ročně“, dodává náměstek primátorky Josef Kopfstein.

Že je chlor opravdu velmi nebezpečnou látkou, se v minulosti mohli přesvědčit i návštěvníci bazénového centra v Karlových varech. Tudíž náhrada za bezpečnější, ekologičtější a levnější zařízení je zcela na místě.

Zdroj: www.zpravykarlovarsko.cz

Únik chloru v bazénu v Karlových Varech

V bazénovém centru v Karlových Varech došlo dnes, v sobotu 9.3.2013 ve 14:30 hodin, k úniku chloru do prostoru bazénu. Nebezpečná látka se šířila ve vnitřních prostorech bazénového centra, zejména v části tobogánu.

Plynný chlor je jedovatý plyn štiplavého zápachu, který dráždí oči a dýchací orgány, způsobuje křečovitý a dráždivý kašel. Vyšší koncentrace mohou způsobit otok plic. Příznaky se mohou objevit i po několika desítkách hodin od nadýchání se.

V době úniku bylo v centru 133 návštěvníků, z nichž 25 bylo odvezeno sanitními vozy do Krajské nemocnice v Karlových Varech, 55 osob bylo ošetřeno na místě. Zbylí návštěvníci odešli z centra před příjezdem záchranářů. (Zdroj: https://www.hzscr.cz)