O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Naše město musí být energeticky soběstačné, říkají Karlovaráci.

Energie, jejich dostupnost a jejich ceny pro koncové uživatele. To je velké téma nejen kvůli současné energetické krizi v Evropě. I Karlovy Vary a vedení města se touto problematikou zabývají. Již před několika lety zavedlo město systému hospodaření s energiemi v městských budovách. Cílem je dosažení co možná nejhospodárnějšího využívání.

„Bohužel město dosud nemá zpracovanou městskou energetickou koncepci, s kterou by mohlo spustit projekty na využití energií z obnovitelných zdrojů. Jedná se například o umisťování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov (včetně areálu KV Arény), efektivní využití vodíku nebo i vřídelní vody,“ říká náměstek primátorky Josef Kopfstein (hnutí Karlovaráci).

Vedení města již oslovilo městské organizace a požádalo je o spolupráci při zjišťování dalších možností, jak potvrzuje ředitel KV Arény Roman Rokůsek. „Na základě rozhodnutí rady města dostala KV Arena za úkol připravit podklady které určí, zda by bylo možné na plochách střech arény a v jejím nejbližším okolí umístit fotovoltaickou elektrárnu, která by vedla k větší míře nezávislosti na energetických zdrojích. V letních měsících bychom navíc mohli levně zásobovat městské budovy energií.“

Současná legislativa je však podle vedení města v této oblasti nedostatečná a komunitní energetika není doposud v České republice podporována tak, jak by bylo zapotřebí. Což by mělo být brzo vyřešeno schválením energetického zákona, který bude definovat nejen komunitní energetiku jako takovou, ale i podmínky jejího fungování.

„Přitom princip energetických komunit je jednoduchý – obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního zdroje energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům obce a blízkého okolí. Navíc výnosy z vyrobené energie mohou navíc podpořit rozvoj obce, potažmo celého regionu. Investované peníze totiž zůstávají v lokální ekonomice. Cílem ale hlavně je, aby bylo město při výrobě energií soběstačné a Karlovaráci nemuseli platit za energie zbytečně. A o to nám jde na prvním místě,“ uzavírá náměstek Kopfstein.