O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Naše děti jsou také občany Karlových Varů!

Za poslední čtyři roky se dramaticky snížil počet občanů našeho města a poprvé v současné historii klesl pod 50 000.

Tato situace má jistě mnoho příčin, jednou z nich je zcela nepochybně nedostatečná péče vedení města o naše nejmenší. Je zcela jistě frustrující, když maminka po uplynutí rodičovské dovolené „horkotěžko“ sežene práci a pak ji musí odmítnout, protože zjistí, že v Karlových Varech nesežene za dostupnou cenu jesle nebo školku od dvou let věku dítěte. Asi všechny matky budou souhlasit s mým názorem, že zde město nemůže spoléhat na různá komerční či alternativní zařízení, ale musí se o svoje občánky postarat samo.

A příliš nechápu, proč se tomuto problému vedení města již dávno nepostavilo. Potřebná řešení jsou spíše organizačního charakteru s relativně malými náklady.
Z nepochopitelných důvodů se město přes silný tlak rodičů stále brání zavedení docházky do mateřských škol již od dvou let věku dětí. Tato změna by si vyžádala pouze technická opatření, především změnu vybavení tříd nábytkem a podobně. Vzhledem k tomu, že by v každé školce stačila pouze jedna třída od dvou let, neznamená tento krok z pohledu městského rozpočtu nijak vysoké náklady. Potřebný nárůst kapacity školek vyvolaný docházkou dětí od dvou let je možno řešit obnovením provozu některé z mateřských škol, které byly v minulosti postaveny jako školky, ale dnes se využívají k jiným, patrně důležitějším účelům. Jen namátkou: školka ve Dvořákově ulici ve Staré Roli, v Kollárově a ve Východní ulici v Drahovicích. Postoj vedení města se dá pochopit i tak, že sytý hladovému nevěří – vždyť v Radě města Karlovy Vary není ani jedna žena a naši radní asi nemají s umístěním svých dětí do školky žádné potíže.
Zdánlivě složitějším krokem je zřízení městských jeslí. Je to pochopitelně i krok diskutabilnější – všichni víme, že by děti měly být s matkou doma co nejdéle, a pokud to rodinná situace umožňuje, je to samozřejmě v naprostém pořádku. Domnívám se ale, že by jesle měly být řešením právě pro ty rodiny, které nejsou v tak jednoduché situaci. S relativně nízkými náklady lze jesle zřídit v objektu k tomu účelu postavenému, tedy v Mozartově ulici č. p. 6, kde by bonusem bylo to, že jeden ze současných nájemců zde provozuje zařízení, speciálně zaměřené na plavání dětí předškolního věku. Druhou, možná ještě lepší variantou, je zřízení dětských jeslí v prostorách Karlovarské nemocnice, kde potřebné prostory k dispozici jsou a navíc by jesle mohly využívat zázemí erudovaného zdravotnického pracoviště.
V neposlední řadě je potřeba se zamyslet nad finanční dostupností mateřských škol a jeslí. Uvedená opatření (zvýšení kapacity mateřských škol a zřízení jeslí) by se minula svého kýženého výsledku, kdyby nedošlo ke snížení poplatků za školky (a do budoucna i za jesle). Současná výše „školkovného“ je pro mnohé rodiny neúnosná, a proto by město mělo pomoci rodinným rozpočtům a tyto poplatky výrazně snížit.
Zcela jistě zazní otázka, kde „na to vzít“. Odpověď není složitá. Dohlížet na rozpočtovou kázeň městských společností. Nenajímat neskutečně drahé pražské advokátní kanceláře. Stanovit jasnou úlohu Městské policie Karlovy Vary, která by neměla za městské peníze suplovat práci policie státní. A takových příkladů by se dalo uvést mnohem více. Je vidět, že řešení je nasnadě, je však potřeba zaujmout k této problematice méně laxní přístup, než zaujímá současné vedení města. Žijeme tu s vámi. Karlovaráci.
JUDr. Hana Zemanová