O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Město prodá dům bez ohledu na lékařské ordinace

Se znepokojením sleduji, jak vedení města přistupuje k prodejům nemovitostí v Karlových Varech. Pochopil jsem, že vyrovnaný rozpočet je pro vedení města v čele s primátorem Kulhánkem vším. Ať to stojí, co to stojí… Zároveň se ukazuje neschopnost radních domluvit se na prodeji majetku, kterým by své ambice zaplatil. Proto začátkem letošního roku vládnoucí koalice v tichosti zadlužila město dalšími 100 miliony korun s tím, že je to vlastně půjčka, která bude vrácena do konce letošního roku.

Zaplacena měla být právě z prodeje majetku, na kterém se páni radní neumějí dohodnout, a město se po sedmi měsících svého hospodaření propadá do hluboké ztráty. Na posledním jednání zastupitelstva města jsem otevřel otázku prodeje domu v Myslbekově ulici, k němuž našli radní odhodlání. Trapné ovšem je, že již přes 20 let mají v tomto domě lidé své lékaře a pravidelně je navštěvují. Vedení města se rozhodlo dům prodat výnosovou metodou – tedy kdo dá nejvíc, ten jej získá, ordinace lékařů musí jít stranou.

Překvapilo mě, že město nejprve nabídlo objekt k prodeji za cenu dle znaleckého posudku nájemcům nebytových prostor a následně od tohoto logického a správného kroku upustilo. Evidentně dostane přednost nějaký postsovětský kupec, který dá nejvíc peněz. A lékaři a jejich ordinace? Ti budou muset následně dům po dvaceti letech opustit. A co bude s pacienty? To nikdo neví a ani to nikdo na městě neřeší, neboť je to vůbec nezajímá.

Mgr. Tomáš Hybner

Člen Zastupitelstva města Karlovy Vary