O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Město Karlovy Vary vybaví KV Arenu fotovoltaikou

Město Karlovy Vary vybaví KV Arenu fotovoltaikou – Výraznou úsporu nákladů a větší míru nezávislosti na externích zdrojích energie si město slibuje od projektu fotovoltaiky v areálu KV Areny a jeho okolí.

Vedení multifunkčního centra již zpracovává podklady pro studii proveditelnosti, která ukáže, zda a v jaké míře je realizovatelný projekt instalace solárních panelů na střechy i plochy v okolí multifunkčního centra v Tuhnicích. Využívání solární energie je pro KV Arenu a její rozpočet klíčové. Z jejího rozpočtu totiž zhruba 35 procent nákladů připadá na úhradu dodávek plynu a elektrické energie na chlazení ledových ploch, ohřev vody, kogenerace a další významné energeticky náročné aktivity. To v roce 2022, který byl ještě relativně příznivý, činilo přibližně 19 milionů korun.

Podle dostupných propočtů by komunitní fotovoltaika mohla disponovat výkonem až 4,1 MWhP.

„V současné době se zpracovává materiál, který přesně zmapuje nároky jednotlivých zařízení KV Areny, definuje možnosti následné optimalizace spotřeby energie a výpočty potřeb solárních ploch pro transformaci fotovoltaiky do systému areny. Aktuálně připravujeme zadání pro vypracování projektové dokumentace. Po jejím dokončení může vedení města vypsat výběrové řízení na realizaci první etapy fotovoltaiky pro potřeby KV Areny,“ vysvětluje náměstek primátorky města Miroslav Vaněk (KARLOVARÁCI)

Vedení města zvažuje dva modely realizace solární elektrárny. Jednou z možností je pronájem ploch, instalace zařízení v režii dodavatele a odběr energie KV Arenou. Město by v tomto případě nevykládalo na stavbu elektrárny vlastní prostředky. Druhou variantou je, že by město bylo investorem stavby elektrárny. Výhodou by pak vedle vlastnictví zařízení byla i možnost zisku až padesátiprocentní dotace na výstavbu.

„Instalaci fotovoltaiky v areálu KV Areny plánujeme realizovat ve třech etapách. V té první bychom využili kapacitu střech všech objektů centra, tedy hlavní i tréninkové haly, bazénového centra i míčové haly. Ve druhé etapě bychom solární panely rozšířili mimo jiné i na objekt Světa záchranářů a také do areálu sousedního atletického stadionu. Třetí etapa počítá s výstavbou konstrukcí nad stávajícími parkovišti, na které by se nainstalovaly panely. Využijeme maximálně všech ploch, zároveň ale zachováme plnou kapacitu parkování,“ dodává Miroslav Vaněk.

Realizací dalších etap by město, pokud dojde k potřebné a ministerstvy avizované změně legislativy ve prospěch energetických společenství, mohlo po vzoru mnoha metropolí Evropy produkci vlastního zdroje energie spotřebovávat i v dalších zařízeních města.

Zdroj: Radniční listy