O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Město chce ulevit podnikatelům.

Město Karlovy Vary vydalo rozhodnutí, kterým částečně promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství formou předzahrádky i na zbytek roku 2021. Původně byla úleva vydána na první pololetí. Poplatek se snižuje na polovinu, v lázeňském a obchodně-správním centru činí 5,- Kč za m² a den, v ostatních částech města 3,50 Kč za m² a den.

„Jde o další z řady kroků, kterými chceme místní podnikatelské sféře ulevit. Jsem přesvědčen, že v období hlavní sezony restauračních předzahrádek jejich provozovatelé určitě ocení nabízenou úsporu. Stále platí, že mohou využít již dříve nabídnutého odkladu plateb poplatků za předzahrádky, splátek nájemného za městské prostory a pozemky určené k podnikání a další úlevy. Město průběžně vyhodnocuje jednak soulad našich kroků s opatřeními a podporou ze strany státu a samozřejmě také dopad na ekonomiku města, který bude výrazný,“ vysvětluje Václav Skuhravý (Karlovaráci).

Takové opatření pomůže všem podnikatelům, pro které částky už v řádu desetitisíců v aktuální bezútěšné situaci znamenají velké peníze. Zastupitelstvo města Karlovy Vary již dříve také schválilo, že město nebude v tomto roce uplatňovat navýšení nájmů o inflaci.