O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Město chce dát tuhnické hájence nový život

Objekt někdejší hájenky v Tuhnicích zůstane městu. Opuštěný a prozatím nevyužívaný dům na hranici lázeňských lesů město zabezpečilo a bude hledat formu jeho využití

„V minulých letech se město dvakrát pokoušelo budovu hájenky prodat, ale nikdy se nepodařilo najít zájemce. My jsme se rozhodli, že objekt ponecháme v majetku města a pokusíme se najít pro něj novou náplň. Jednou ze zvažovaných variant je, že by se hájenka stala centrem lesní pedagogiky. Na tuto zajímavou myšlenku mě přivedl ředitel Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary Stanislav Dvořák. Myslím, že vzhledem k charakteru a poloze objektu na okraji lázeňských lesů a v těsné blízkosti Světa záchranářů se přímo nabízí, že by hájenka mohla sloužit edukativní činnosti,“ uvádí náměstek primátorky pro správu městského majetku Miroslav Vaněk (KARLOVARÁCI) a dodává: „Existuje řada dotačních titulů, které umožňují čerpat finanční prostředky právě na tuto formu městských investic. A kdybychom díky nim dokázali vytvořit centrum, kde děti získají nebo si posílí vztah k přírodě a lesu, naučí se ho vnímat všemi smysly a osvojí si návky, jak se v lese a k lesu chovat, byl by to jistě smysluplný projekt.“

Než město rozhodne, jakou formou objekt hájenky oživí a získá potřebné finanční prostředky, musí chátrající budovu a její okolí zabezpečit. „Vzhledem k dříve uvažovanému prodeji město do hájenky neinvestovalo žádné prostředky, což se na jejím stavu zákonitě projevilo. Provedli jsme tedy nezbytné opravy a zabezpečení, aby se objekt nestal útočištěm nezvaných osob a nechátral. Budovu jsme vyčistili, dočasně zazdili okna, osadili odolné dveře a zámky. Opravíme střechu v místě, kde je poškozená. Správci lázeňských lesů celý pozemek vyčistili od náletů a divoce rostoucí zeleně, torza kůlny a nepořádku. Svou nemovitost tedy máme řádně zabezpečenou a můžeme se pustit do hledání vhodného dotačního programu, díky němuž zajímavé stavbě u tuhnické louky dáme nový život,“ uzavírá Miroslav Vaněk.