O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Koronavirus – mimořádná opatření

Vážení spoluobyvatelé Karlových Varů,
v souvislosti s informacemi o šíření koronaviru nejen v České republice a postupným omezením chodu například škol atd. zřídilo město Karlovy Vary na svých oficiálních stránkách www.mmkv.cz přímý odkaz, na kterém se bude snažit publikovat průběžně aktuální informace, které se týkají chodu především našeho města a omezeních, které jsou šířením nákazy způsobená.
Vedení města situaci nebere na lehkou váhu, pravidelně se schází a domlouvá další postup ve snaze zmírnit dopady na běžný chod města a jeho obyvatel, s respektováním doporučení odpovědných institucí.
Informace na stránkách města www.mmkv.cz budou průběžně doplňování a aktualizovány, věnujte jim prosím pozornost.
MUDr. Josef März