O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Konstruktivní spolupráci ničí intriky

Hana Zemanová má za sebou hodně rušný půl rok. Opustila advokacii a jako členka Karlovaráků zastávala post náměstkyně. Po odchodu Karlovaráků do opozice se znovu vracela ke svému povolání. My jsme se jí proto zeptali:

Po utvoření nové koalice ve vedení města jste byla jako členka nyní už opozičního hnutí Karlovaráci odvolána z funkce náměstkyně. Přitom jste tento post zastávala přibližně půl roku. S jakými pocity jste místo náměstkyně opouštěla? Bylo to těžké vrátit se zpět? Kvůli práci ve vedení města jste přece opustila své zaměstnání?

Své pocity bych vyjádřila jediným slovem zklamání. Zklamání z politické kultury v našem městě. Zklamání z toho, že slušnost nemá na naší politické scéně vůbec žádné místo. Své zaměstnání jsem sice kvůli politice opustila, ale vrátit se k advokacii nebylo tak těžké. Naštěstí nepatřím mezi lidi, kteří by měli být na politice závislí. Mrzí mě především to, že nemůžeme pokračovat v prosazování našeho volebního programu.

Na zastupitelstvu vám vyčetli, že jste v bývalé koalici zastupovala svého manžela, také bývalého politika. Měl onen zastupitel pravdu?

Ani nevím, kdo ze zastupitelů to tvrdil, ale svědčí to o jediném podle sebe soudím tebe čili dotyčnému zastupiteli patrně jeho manželka doma diktuje, jaké názory má prosazovat.

Jak se vám spolupracovalo s hnutím ANO a KOA?

Dokud šlo i našim koaličním partnerům o práci pro město, fungovalo vše tak, jak má. Ve chvíli, kdy začali někteří z nich intrikařit, bylo konstruktivní spolupráci odzvoněno.

Měla jste na starosti majetek města. Jste právnička, musela jste se prodrat spoustou dokumentů a vyznat se v komplikovaných karlovarských kauzách. Má město šanci je vyhrát?

Já nejsem zastánce názoru „soudit se za každou cenu“ a obávám se, že někteří politici například z řad hnutí KOA ženou město do nákladných soudních sporů jen proto, že si nedokáží přiznat, že se ve svém úsudku zmýlili. Obávám se, že v těch největších karlovarských kauzách bude jen jeden vítěz externí advokátní kanceláře.

Byla jste zvolena předsedkyní kontrolního výboru, což také není jednoduchá práce. Už jste se s výborem sešla? Co budete řešit jako první?

Ano, v minulém týdnu se konalo mé první jednání kontrolního výboru. Řešili jsme situaci v KSO, stížnost na jednatele KV Areny pana Kvasničku a stížnost na pana Klementa z hnutí ANO.

Jste zklamaná změnou v karlovarské koalici? Myslíte si, že to byla vaše chyba, že vás KOA a ANO odsunuly do opozice? Budete se i v této situaci snažit plnit program Karlovaráků?

Ano, zklamaná jsem. Při vyjednávání jsme vycházeli ze dvou základních premis z předpokladu, že hnutí ANO dodrží písemnou dohodu, kterou s námi uzavřelo, a z předpokladu, že Petr Kulhánek nepůjde do koalice se sociálními demokraty, které v minulosti tolik kritizoval a obviňoval z různých nepravostí. Pokud mluvíme o chybách, tak jak se ukázalo, tyto předpoklady chybné byly. Ale je chybou to, že od ostatních očekáváte základní zásady slušnosti? Z lidského hlediska nepochybně ne, ale z toho politického patrně ano. Program Karlovaráků chceme prosazovat i nadále, byť jsme si vědomi, že z opozice to nebude lehký úkol.

Co říkala vaše rodina na tento politický přemet? Nezrazuje vás už od politiky? Vždyť jste musela opět měnit styl života, máte malé dítě, musela jste si vše znovu zorganizovat… Nejste z politiky otrávená?

Do voleb jsme šli jako skupina občanů, která chce změnit dění v tomto městě, a podle počtu mandátů, které jsme získali, soudím, že nejsme jediní. Otrávená nejsem, ale je mi líto práce, kterou jsme nemohli dokončit. Moje rodina je zvyklá, že nejsem ten typ člověka, který by zahálel. Vždy jsem byla pracovně vytížená, ale dokážu si věci zorganizovat tak, aby mou pracovní vytížeností netrpěl můj rodinný život.

Nová koalice odvolala všechny vaše členy ze všech komisí města. Co na to říkáte?

To je věc, kterou nedokážu pochopit. Jsme nejsilnější opoziční subjekt a nemáme ani jedno místo v komisích. Při obsazování komisí našimi lidmi jsme se řídili zejména hlediskem odbornosti a profesionality. Je smutné, že nová koalice dala přednost politickému klíči před odborností.

Kdo vás z politiků zklamal nejvíce? Na zastupitelstvu jste ve svém proslovu mimo jiné uvedla, aby se muži chovali jako muži a ne jako zbabělci…

Ti, kterým byl můj projev adresován, si to velmi dobře uvědomili a já nemám potřebu kohokoliv z dotyčných zostuzovat před veřejností, není to můj styl.

Zdroj: Karlovarský Deník