O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Komunální odpad zdarma?

Problematika směsného komunálního odpadu v Karlových Varech byla dlouhou dobu na okraji zájmu předešlých radnic.

Z toho pak plyne dnešní stav, kdy občan uzavírá s městem smlouvu o odvozu odpadu, město tento odvoz částečně dotuje, ale rozhodnutí, která ze dvou svozových firem bude danou popelnici odvážet, je na občanovi. Pak se není možno divit, že téměř každou ulicí projíždí souběžně popelářské vozy dvou firem. Tento stav je neekonomický, zdvojnásobuje emise škodlivin a obtěžuje obyvatele hlukem i prachem.

Naším cílem je tento problém vyřešit a zároveň dosáhnout toho, že odvoz odpadu a jeho likvidaci budou mít naši občané zdarma.

Prvním krokem k tomuto cíli je vypsání výběrového řízení na jednu firmu, zajišťující odvoz odpadu v celém městě. Vzhledem k tomu, že se tímto opatřením zdvojnásobí počet popelnic vyvážených jednou firmou, lze očekávat výrazné snížení ceny, za kterou bude město službu pro občany nakupovat, a pochopitelně i snížení emisí a hluku produkovaných popelářskými vozy. Toto opatření lze provést jednoduše, neboť stávající firmy mají s městem smlouvy na dobu neurčitou, čili je lze ukončit vypovědí a v mezičase vyhlásit nové výběrové řízení.

Dalším krokem pak musí být sjednocení odvozu směsného odpadu a recyklovaných surovin, kdy dojde k dalšímu zefektivnění a zlevnění odvozu odpadů. Tento krok nelze realizovat ihned, protože smlouva s firmou svážející tříděný odpad má platnost ještě několik let. Nicméně je třeba s tímto krokem počítat již nyní a zapracovat podmínky odvozu tříděného odpadu již do vzorové smlouvy, která bude součástí výběrového řízení.

Dalším efektem bude úbytek černých skládek, jejichž likvidace stojí město nemálo peněz. Celý mechanizmus je potřeba nastavit tak, aby občané svůj odpad také třídili. Tím snížíme zatížení městského rozpočtu – zatímco za směsný odpad musí město platit poplatek, z recyklovatelného odpadu může získat příjem.

Jak dosáhneme nulové ceny odvozu odpadů pro občana?

Částečně již odpověď zazněla.

1/ Novým výběrovým řízením, které výherci nabídne dvojnásobný obrat s další perspektivou odvozu a prodeje tříděného odpadu, čímž docílíme výrazně nižší ceny na jednu popelnici.

2/ Úbytkem černých skládek a získáním prostředků za prodej tříděného odpadu.

3/ Dotací ze strany města. Již nyní město odvoz odpadu částečně dotuje a bude-li potřeba, dotace se zvýší. Jde zde o otázku priorit. Máme plán zefektivnění chodu města, především zlepšením rozpočtové kázně a vyhodnocením a zrušením zbytných a nepotřebných projektů, které dnes město ekonomicky neúměrně zatěžují.  Vytvořit z Karlových Varů město pro občany je prioritou všech našich priorit!

Nulové poplatky za odvoz odpadů fungují v takových městech, jako jsou Most, Teplice nebo Františkovy Lázně. Občané ve Františkových Lázních po sedmi letech svozu veškerého odpadu zdarma vytřídí komunální odpad v průměru 80 kg za rok na jednoho obyvatele, čili o 100% více než občané Karlových Varů. Bezplatný odvoz odpadu nečiní rozpočtům uvedených měst žádné potíže. Nevidím tedy důvod, proč by podobný systém nemohl fungovat také v Karlových Varech.

JUDr. Hana Zemanová