O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Karlovy Vary se chystají opravit Ostrovský most

Karlovy Vary se chystají nákladem takřka jedenáct milionů korun opravit Ostrovský most přes řeku Ohři, který je hlavní dopravní spojnicí mezi centrem a horním železničním nádražím.

Rekonstrukční práce mají prodloužit životnost mostu zhruba o deset let, (jedná se o opravy povrchů, říms, zábradlí, ale především dilatací) než město přistoupí k jeho generální opravě. Nejdříve má totiž projít zásadní obnovou Chebský most, který je od Ostrovského vzdušnou čarou vzdálen zhruba čtyři sta metrů.

Ostrovský most se stavebně skládá ze tří částí, překlenuje železniční trať, řeku Ohři a pak vede nad obchvatem Karlových Varů. Opravy si vyžádají i dopravní omezení, pravděpodobně dojde i na úplnou uzavírku mostu.

Dlouho připravovaná oprava historického Chebského mostu, který je dnes hlavním dopravním spojením přes Ohři v Karlových Varech, má začít v příštím roce a skončit nejpozději tři roky nato.

Historická památka by se měla při rekonstrukci zbavit nástavby z 80. let minulého století, která je už skoro v havarijním stavu. V současné době pracují projektanti na studiích, které by měly napovědět, jak by měl Chebský most po obnově vypadat.

Zdroj: Region vydání: Právo – jihozápadní Čechy