O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Karlovy Vary posilují záchranný řetězec novými defibrilátory

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje posiluje bezpečnost svých občanů mimo jiné instalací inteligentních automatických externích defibrilátorů (AED) v exponovaných místech. Jeden z nich se nachází i na centrální stanici městské hromadné dopravy Tržnice, další třeba v městském Lidovém domě.

„Je to další způsob, kterým se snažíme zvýšit bezpečí  našich spoluobčanů, ale i návštěvníků města. Nedávno jsme představili ve spolupráci se záchranáři a tvůrci aplikace Záchranka systém videopřenosů, který pomáhá při záchraně životů v krizové situaci před příjezdem záchranářů, a systém varovných zpráv, které pomáhají chránit zdraví a životy při mimořádných událostech ve městě. Inteligentní defibrilátory umožňují poskytnout první pomoc ve chvílích, kdy rozhodují minuty, a to i naprostému laikovi,“ říká primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

 „Už před třemi lety jsme začali pracovat na projektu časné defibrilace, který obnášel vytvoření sítě mobilních automatizovaných externích defibrilátorů. Tyto přístroje byly poskytnuty složkám IZS, městským policiím, sborům dobrovolných hasičů, apod., kteří jej nevlastnili. S tím úzce souviselo jejich proškolení v první pomoci tak, abychom je mohli využít jako tzv. first respondery v přednemocniční neodkladné péči. Důležité jsou ale i stacionární defibrilátory v místech, kde bývá velký počet osob. A to je další krok, kterému se chceme věnovat do budoucna. Pilotně jsme na této věci začali spolupracovat s Městem Karlovy Vary. To se rozhodlo používat typ, který je kompatibilní se systémy v našich vozidlech. Přístroj je navíc umístěn v inteligentní skříni, která jej chrání, udržuje připravený k použití a umožňuje skříň otevřít na základě zadání kódu sděleného operátorem linky 155,“ dodává Mgr. Miloš Kukačka  ze Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje.

Předseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., Jiří Vaněček spolupráci se záchranáři vítá: „Tržnice je určitě nejrušnějším místem veřejné dopravy ve městě, neváhali jsme se zapojit. Naši zaměstnanci jsou samozřejmě pravidelně školení v poskytnutí první pomoci, včetně toho, jak v případě potřeby použít defibrilátor.“

Další přístroje jsou umístěné v hojně navštěvovaném volnočasovém areálu Rolava a také v Lidovém domě, kde se často konají koncerty a další společenské akce s větším počtem osob. Správce Lidového domu Jakub Žikeš to považuje za důležité: „Jezdil jsem se záchrankou, vím, že v případě srdeční zástavy hraje čas zásadní roli. Určitě si nepřeju, abychom defibrilátor v ‚Liďáku‘ někdy museli použít, ale mám dobrý pocit, protože vím, že ho dokáže obsloužit kdokoliv z přítomných.“

Přístup města oceňuje i radní a zároveň lékař Josef März. „Jestli je u nemocniční péče rozhodující její kvalita, u té přednemocniční je nejdůležitější rychlost. Karlovy Vary se tomu snaží napomoci, jsme městem, kterému záleží na bezpečí svých občanů. Věřím, že se k posilování záchranného řetězce přidají i další města a obce,“ dodává.

Součástí projektu je také „instruktážní autobus“, který už nějakou dobu jezdí po karlovarských ulicích a díky nápadným piktogramům s návodem zvyšuje povědomí veřejnosti o tom, jak postupovat při náhlé zástavě srdce.