O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

K volbám nebo do voleb?

Všichni jistě chápou rozdíl ve významu výroků v nadpisu. A já bych vám rád předložil můj názor.


1.    K volbám určitě. V rámci svobodné společnosti má každý jedinec právo vyjádřit svůj postoj k tomu, kdo by měl být velitelem rodiny, obce, komunity, spolku, společnosti, národa, státu, federace. Pokud tak neučiní, domnívám se, že bych neposlouchal nářky takovéhoto jedince (a jak jest zvykem v zemích Českých hlavně v hospodách) ni na situaci v rodině…, či ve federaci na své pověřené – tudíž na politiky. Pokud vyjádřím názor – byť anonymně – vhozením jakéhokoliv volebního lístku do urny, mám jistě plné právo kritizovat ty, které jsem nevolil. Dobrá – přijímám námitku, že není možno volit nikoho, neb nikdo není ten správný. Kdo je však dokonalý? A pro osobní právo kritizovat „zvolené“ u piva nebo u dvojky vína ve společnosti mi ta pětitiminutovka u volební komise jistě stojí.

2.    Do voleb? Nechť kandiduje a nechá se zvolit ten, kdo má – alespoň relativně – čistý štít a hlavně pevný názor. V našich krajích stalo se totiž zvykem, že politika, tedy správa věcí veřejných, přestala býti politikou, leč stala se zdrojem mnohdy velmi snadné obživy, resp. i velmi snadným zdrojem nadstandardních příjmů. Ti z bodu jedna vidí vše z výše popisovaného, ti z bodu dva nikolvěk, ti vidí jen sebe. Věřím ve vaši dobrou volbu, protože věřím i v dobro našeho budoucího společného bytí.

MUDr. Pavel Bouška