O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Jarní úklid je zajištěný, odpad od domu odveze odpadové taxi a za příznivou cenu

Nábytek odložený u kontejnerů nebo skládky v lese nejsou žádoucí z pohledu obyvatel, ani správy města. Přitom jim lze snadno předcházet. Obyvatelům Karlových Varů nabízíme odvoz velkoobjemového odpadu přímo od domu.

Odpadové taxi, služba zajištěná Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV), sváží nábytek, koberce, lino, veškeré elektrospotřebiče, papír, krabice, plastové výrobky, sklo a také bioodpad. Stačí zavolat nebo napsat e-mail alespoň 72 hodin před požadovaným termínem a odvoz si rezervovat. Cena je 150 korun za metr krychlový odvezeného odpadu. Náklady za naložení a dopravu odpadu do sběrného dvora hradí město.

Zájemci o službu připraví odpad v dohodnutém termínu na místo přístupné pro svozové auto, tedy na chodník poblíž komunikace, a počkají na příjezd taxi. S naložením odpadu pomůžou zaměstnanci LLPKV. Odpad je třeba roztřídit a velké kusy, například nábytek, rozložit. Odpadové taxi neslouží k odvozu odpadu z podnikatelské činnosti, sanitárních předmětů, nebezpečného a stavebního odpadu (bytové jádro, okna), automobilových dílů, pneumatik a směsného komunálního odpadu.

Je to alternativa ke svozu objemného odpadu, který organizuje město jednou ročně. V tomto případě nejsou občané odkázáni na pevně stanovený termín a mohou si nechat odpad větších rozměrů odvézt přímo od domu. Smyslem je pomoci občanům, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastním dopravním prostředkem.

Město Karlovy Vary službu podporuje uhrazením dopravy a poplatku za uložení odpadu na sběrném dvoře.

ODPADOVÉ TAXI ODVEZE odpad výhradně z domácností, přímo od domu: nábytek, koberce, PVC lino, veškeré elektrospotřebiče, papír, krabice, plastové výrobky, sklo, bioodpad (odvážen bude odděleně od ostatního odpadu)

ODPADOVÉ TAXI NEODVEZE: podnikatelský odpad, sanitární předměty, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad (bytové jádro, okna), automobilové díly včetně pneumatik (použité pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců a v pneuservisech) CENA svozu odpadu činí 150 korun za 1 metr krychlový. Hradí se v hotovosti řidiči vozidla před naložením odpadu na místě. Do budoucna bude možná i bezhotovostní platba.

ODPADOVÉ TAXI OBJEDNÁVEJTE minimálně 72 hodin před požadovaným termínem odvozu, vždy od pondělí do pátku mezi 7:30 – 14:30. Kontakty: paní Hronová – 725 363 800, hronova@llpkv.cz

Zdroj: Karlovarské radniční listy