O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Dopravní terminál se zasekl. Zatím

Článek z Deníku a rozvohor se zastupitelem Pavlem Bouškou

Přestože Integrovaný dopravní terminál (IDT) není zařazen do programu úterního jednání karlovarského zastupitelstva, debatě o tomto městském záměru se zastupitelé zřejmě nevyhnou. Komise architektury a památkové péče totiž 15. prosince loňského roku doporučila radě města ukončit projektovou přípravu IDT podle Studia Hangár.

Zároveň radě města doporučila, aby pořízení a vyhodnocení patřičných územně analytických a plánovacích podkladů bylo zaměřeno zejména na dopravní systém ve městě, variantní dopravní model, který by alternativně řešil systém  MHD i umístění  IDT.

Například tržnice, dolní nádraží, levý břeh Ohře, kombinace předchozích lokalit a podobně. Pořízení podkladů by se také podle komise mělo zaměřit na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, a to včetně urbanistických a architektonických. Důležitá je podle komise také ochrana lázeňského místa a přírodních léčivých zdrojů. Komise požaduje i pořízení komplexního generelu dopravy ve městě, která rada už projednala.

Je také potřeba prověřit umístění a celkového řešení IDT formou architektonické soutěže. Komise architektury a památkové péče projednávala IDT na základě dopisu architekta Bokoty a dalších 11 signatářů, inženýra Milana Ruseva a Alexandra Mikoláše, kteří vznesli k zadání a umístění IDT řadu připomínek.

Podle primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka není ale nyní co ukončovat, protože se studie na IDT musí nyní prověřit a je třeba vyčkat i na stanoviska Českého inspektorátu lázní a památkářů. „Pak se uvidí, jak dál,“ uvedl primátor. Se současným záměrem umístění IDT před tržnicí a v Horově a Varšavské ulici nesouhlasí i řada zastupitelů. Ti už na uplynulém zastupitelstvu městu vytýkali, že neslyší na protesty občanů a ignorují i petice, které proti tomuto záměru vznikly.

A zastupitele Pavla Boušku (Karlovaráci) velmi nadzdvihl i názor primátora Kulhánka, který uvedl, že svaté válce proti IDT nerozumí. „Svatá dle primátora ne, ale občanská, dle mého názoru, ta asi ano,“ oponoval mu Pavel Bouška. A dodal, že IDT reprezentuje dva názory, dva soupeře, dvě skupiny. „Stojí proti sobě. ANO a NE. Pozice a opozice. Vládnoucí koalice ve městě a opozice. Už skoro jako ve válce. Bojištěm jest zatím jen zasedání zastupitelstva v Karlových Varech. A cílem? Nikoli budova (IDT), tady se soupeř mýlí, cílem je kóta Varšavská – Horova. Cílem je území, nikoli stavba. Má stát v těchto souřadnicích města Karlovy Vary obrovská uzavřená hmota dopravního terminálu, nebo zde má být otevřený prostor?“ ptá se zastupitel.

Na jedné straně podle něj stojí generálové (rada města) v čele s polním maršálem (primátorem), který do poslední chvíle klidným hlasem velí a dodržuje taktiku (argumentuje) s tím, že v tuto chvíli vlastně o nic nejde.

A na straně druhé? „Lidové povstání. Avšak rýsují se vůdčí osobnosti. Jeden s neskrývanými emocemi, chronicky negativními vůči generálům, další principiálně oponující, jiný a až naivní vírou v lepší svět, druhý s pokusem o nadhled. I oni mají své poddůstojníky, víceméně loajální, však nikterak neskrývající zájem, jak tohle může dopadnout, vždyť soupeř je v přesile. Nicméně zdá se, že ideově má lidové povstání navrch. Objevuje se ten, co ví, jak se staví mosty. A jiný – ten umí vojsko dobře přepravovat. A jiný – ten umí dát celému vojenskému řinčení smysl, funkci, řád i svébytnou krásu. A další – ten si pamatuje, jak to bylo v historii, a proto se musí logicky připojit k povstání. A je tu velmi mnoho prostých vojáků. Ti nezradí, těm jde totiž o vlastní zájem, nejen o kótu Varšavská – Horova,“ uzavírá Pavel Bouška.
Podle něj prosincového úterý 2016 lidové povstání vyhrálo první drobnou bitvu. „Stávající návrh IDT byl deklarativně odmítnut. Válka však vyhrána není. Těžké zbraně jsou stále připraveny, o těch nukleárních zatím ani nevíme. A neznáme ani spojence z řad velmocí. Proto vyzývám občany, aby přišli podepsat petici proti plánovanému IDT do kavárny Piccolo na TGM. Každý všední den,“ vzkazuje Bouška. (iva)