O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Deník: Rozhodnuto. Petr Kulhánek zůstává i nadále primátorem Karlových Varů

Karlovy Vary – Závěrečná koaliční jednání mezi zástupci KOA, vítěze voleb v Karlových Varech, hnutí ANO 2011 a Karlovaráků definitivně určila podobu vedení města pro příští čtyři roky. Karlovarským primátorem přitom zůstane lídr KOA a dosavadní primátor Petr Kulhánek.

A jak bude vypadat vedení města a obsazení rady města? Výkonným orgánem města bude devítičlenná rada města. Čtyři členové rady jsou uvolnění, pět členů rady je neuvolněných.
Vedení města – primátor a tři uvolnění náměstci
 Primátor (KOA) – Petr Kulhánek 
finance a ekonomika; lázeňství, cestovní ruch a dotační politika; část společností zřizovaných nebo založených městem (Karlovarské městské divadlo, Infocentrum města Karlovy Vary); právní servis; vnitřní audit a kontrola; kancelář primátora; městská policie
1. náměstek primátora (ANO) – Vladimír Kvasnička 
odbor rozvoje a investic; technický servis (odbor technický + příspěvkové organizace v jeho gesci – SLP, SPLZaK, Lázeňské lesy, odbor dopravy, odbor životního prostředí)
náměstek primátora (KVC) – Hana Zemanová
 hospodářský rozvoj; odbor majetku města; odbor informačních technologií; správa majetkových účastí města (obchodní společnosti a ostatní společnosti města vyjma společností v gesci primátora a ostatních náměstků, případně jim příslušných odborů)
náměstek primátora (KOA) – Jiří Klsák
 přístupová jednání na Seznam světového dědictví UNESCO; odbor kultury, školství a tělovýchovy; odbor sociálních věcí; část společností zřizovaných nebo založených městem (Karlovarský symfonický orchestr, Městská galerie Karlovy Vary)
Neuvolnění členové Rady města:
 Pavel Žemlička (KOA) 
Vlastimil Lepík (KOA)
 Čestmír Bruštík (ANO)
 Iveta Hejnová (ANO) 
Josef März (KVC)

Komise a výbory budou devítičlenné nebo sedmičlenné. V případě 9 členů je zastoupení nominací 3 KOA, 2 ANO, 2 KVC, 2 opozice, v případě 7 členů je zastoupení nominací 2 KOA, 1 ANO, 1 KVC, 3 opozice.

Komise pro sociální věci a seniory – dřívější počet 11 / nynější počet 9
 Komise školství, vzdělání a demografie – 7/7
 Komise kulturní – 13/9
 Komise sportovní a tělovýchovy – 11/9
 Komise lázeňství a cestovního ruchu – 11/9
 Komise majetková – 11/9
 Komise životního prostředí – 7/7
 Komise protidrogové prevence a prevence kriminality – 7/7
 Komise architektury a památkové péče – 13/9

Kontrolní výbor – 7/9 – zastoupení v tomto výboru je po jednom členu z každého subjektu v zastupitelstvu + navíc předseda výboru také z opozice
. Finanční výbor – 11/9 
Výbor strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje města (IPRÚ) – 15/9

Bude také vytvořena úzká odborná pracovní skupina (max. 5 členů) pro dokončení územního plánu.

Jednotlivé subjekty se shodli na znění koaliční smlouvy, která upravuje personální záležitosti, zásady koaliční spolupráce, řešení sporů a její nedílnou součástí bude programové prohlášení.
Návrh programového prohlášení si po vnitřních revizích jednotlivé subjekty vyměnily k vyhodnocení připomínek a výsledné znění bude prodiskutováno na dalším koaličním jednání ve středu 22. října večer.

Zdroj: Deník 21. října 2014