O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Den vítězství, dnes 8. května

Dnes 8. května, Den vítězství, uplynulo 74 let od konce 2.světové války. Kolem nás je spousta proslovů pomazaných hlav, v lepším případě neutrálních, v horším fandících “vítězům” jedné nebo druhé strany.

Myslím, že bychom měli pominout, komu zrovna fandí naši představitelé, jaké zlo napáchali představitelé Východu či Západu. Na chvíli se zastavit a zamyslet se, že žijeme už skoro třičtvrtě století v míru. A vzpomenout si na ty desítky milionů obětí – civilistů či vojáků, na holocaust. V duchu poděkovat všem, kteří bojovali proti zlu. A nezapomenout.

MUDr. Josef März