O čem mluvíme

Politické hnutí KARLOVARÁCI

Chybějící koncepce rozvoje sportu šidí sportovce i městskou pokladnu v Karlových Varech

Zastupitelé zvolení za hnutí Karlovaráci dlouhodobě upozorňují na neefektivní využívání městských sportovišť a chybějící koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy v Karlových Varech.
V mnoha městech jsou sport a tělovýchova chápány jako integrální součást života města a jeho občanů. Kromě jasných pozitivních účinků pravidelného sportování nemůžeme zapomenout ani na společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které sport a tělovýchova v sobě obsahují.  Jsme přesvědčeni, že vedení města by mělo podporovat sport také pro jeho ekonomický potenciál pro město Karlovy Vary a region. Správné využití potenciálu v oblasti sportu se dá úspěšně využít, neboť se překrývá i s jinými oblastmi, zejména školstvím, kulturou a cestovním ruchem. Dnes už není možné nahlížet na tuto oblast jako na přesně ohraničenou a omezenou pouze na sport a tělovýchovu. Tím spíše, že v Karlových varech jsou pro to velmi vhodné podmínky.

V případě, že by vedení města v průběhu sedmi let vlády schválilo a dodržovalo koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy včetně sportovišť v Karlových Varech, mohli jsme se vyhnout mnoha zásadním problémům. Mezi ně patří především:

  1. Nevýhodný nákup sportoviště AC Startu bez sportovní haly a bývalého areálu VTJ v Tuhnicích navíc bez možnosti dalšího rozvoje sportovišť.
  2. Dlouhodobě neřešený problém s umělou trávou fotbalového klubu Buldoci, který od příští sezóny již nemůže z bezpečnostních důvodů na fotbalovém stadionu v Drahovicích hrát.
  3. Nevyužívání potenciálu sportoviště KV Arény a okolí jako výrazného faktoru rozvoje masových kulturních a klidových rekreačně-sportovních aktivit s vazbou na využití pro cestovní ruch a možnostmi využití evropských finančních zdrojů.
  4. Chybějící evidence pozemků na území města Karlovy Vary, které mohou být využity pro zajištění aktivit v přírodě, případně jako jednoduchá otevřená sportoviště.
  5. A v neposlední řadě nevyužíváme odborného potenciálu učitelů a dalších externích lektorů pro zajištění vedení a rozšíření nepovinného sportování především v základních školách a také pro starší věkové skupiny (seniory).

Hnutí Karlovaráci bude opět na jednání Zastupitelstvu města Karlovy Vary navrhovat schválení koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy v Karlových Varech. Je přeci nutné, aby vedení města tvořené KOA, ČSSD, KDU-ČSL a bývalými členy hnutí ANO v Karlových Varech vnímali sport alespoň jako prostředek výchovy mládeže.

Hnutí Karlovaráci

V Karlových Varech dne 29.5.2017