Karlovy Vary

Politické hnutí KARLOVARÁCI

„Je naší povinností zachovávat tradice“

Co je to vlastně kultura? Latinsky „cultura“, volně přeloženo „nechť je pěstováno“. Cítím jako povinnost zachovávat historické odkazy a hodnoty a pokusit se vytvářet nové; v hudbě, literatuře, architektuře, divadle, v umění výtvarném.

Celý článek

Program hnutí Karlovaráci v mapě

Chceme Karlovy Vary řešit komplexně. Náš volební program a volební vize jsem proto zanesli do mapy. https://www.mapotic.com/karlovaraci-2018

„Ke staré vodárně …“

Jako zaseknutá tříska v noze dráždí moje oči pohled na prostory staré vodárny v meandru Ohře. V poslední době se opět začíná diskutovat, jak tento prostor řešit. My navrhujeme upravit ho pro mládež.

Celý článek

O předjímání

Lidská populace sestává se z mnoha jedinečných bytostí, odlišujících se v mnohém: barvě vlasů, očí, v nátuře, v chování, ale i v předjímání – tedy ve vnímání toho, co se stane když…

Celý článek