RNDr. Martin Šípek

RNDr. Martin Šípek

Zaměstnání:geotechnik
Vzdělání:VŠ, Přírodovědecká fakulta UK, obor: geofyzika, hydrogeologie a inženýrská geologie
Zájmy:historie, literatura, sběratel modelů vozů F1 (něco přes 200 modelů různých velikostí od 1:87 až po 1:12)
Věk:55
Proč kandiduji:Příchodem některých lidí (přesněji tedy jejich zvolením) do zastupitelstva města mají jednání zastupitelstva již několik let vcelku podivný průběh (stačí se podívat na internet). Jednání jsou plná konfrontačních výpadů, osobních animozit a projednávání jednotlivých bodů se značně ideologizuje, přičemž se úměrně této ideologizaci vytrácí věcnost jednání zastupitelstva. V zastupitelstvu města Karlových Varů jsem v minulosti absolvoval dvě volební období (v letech 2002-2010), takže mám vcelku dobrou znalost toho, co obnáší ve Varech pozice zastupitele. Osobně nemusím být zvolen znovu, žije se mi i bez komunální politiky celkem dobře, ale budu velmi rád, když se do zastupitelstva města dostanou prostřednictvím hnutí „Karlovaráci“ lidé, kteří přispějí ke zlepšení atmosféry v zastupitelstvu města tím, že bez potřeby konfrontace budou upřednostňovat věcné a praktické řešení problematiky vedení města ve prospěch občanů města, a ne pouze ve svůj osobní prospěch (i s tím jsem se v minulosti „občas“ setkal).