Jan März

Jan März

Zaměstnání:geodet (OSVČ)
Vzdělání:středoškolské
Zájmy:zahrádky- předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary, člen republikové rady ČZS, práce s dětmi – člen Vodní záchranářské služby Karlovy Vary jako trenér plavání, hlavní vedoucí letního dětského tábora Vladař, sport – cyklistika, plavání, turistika
Věk:42
Proč kandiduji:Mohu společně se svým okolím sedět u piva a stěžovat si na na všechny a všechno, nebo se mohu pokusit něco změnit. Mám vlastní představu o tom, co se udělalo/dělá dobře, a co se dá zlepšit, a chci prosazovat zájmy lidí, žijících v tomto městě. Nechci podporovat osoby ani společnosti, které chtějí na městě vydělat, ale chci hájit ty, kteří tomuto městu něco dali nebo chtějí dát.