Bronislav Píša

Bronislav Píša

Zaměstnání:ředitel sportovní akademie ČSLH
Vzdělání:SHŠ Opava, trenérská licence B
Zájmy:Sport aktivně – tenis, cyklistika, golf, hudba – pop, rock
Věk:47
Proč kandiduji:1. Cítím větší potřebu vytvářet kvalitní životní prostředí zejména pro místní obyvatele.

2. Mezi nejpalčivější problémy tohoto města vidím:

– obrovský odliv mladých a perspektivních lidí do větších měst z důvodu špatného uplatnění po skončení studia

– nedostatečná podpora sportu a tělovýchovy pro všechny

– vytváření pozitivní vztahu k pohybu a ke sportu u dětí

– velmi špatná a nebezpečná dopravní obslužnost pro cyklisty